Schoolleidersconferentie


Samen met de VO-raad en SLO heeft het Steunpunt taal en rekenen vo een middagconferentie speciaal voor vo-managers en directieleden van vo-scholen georganiseerd. Welke keuzes maakt u als schoolleider als het gaat om taal en rekenen? Heeft u uw taal- en rekencoördinator goed in positie gebracht? En is uw team voldoende bekaam om uitvoering te geven aan nieuw taal- en rekenbeleid?

Datum
donderdag 25 april 2013

Locatie
Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht

Opbrengsten
Hieronder treft u alle presentaties aan