Taal en rekenen ook in het praktijkonderwijs

Het Steunpunt taal en rekenen vo organiseert samen met OCW, de Inspectie van Onderwijs, het platform praktijkonderwijs en SLO twee flitsbijeenkomsten over de referentieniveaus taal en rekenen in het praktijkonderwijs.

Tijdens de bijeenkomsten wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

- Wat is de functie van het praktijkonderwijs in het onderwijsbestel?
- Welke rol moeten de referentieniveaus in het praktijkonderwijs spelen?
- Welke doorstroommogelijkheden zijn er voor leerlingen uit het praktijkonderwijs naar niveau-1 van het mbo/AKA?
- Hoe wordt het toezicht in het praktijkonderwijs door de Inspectie van Onderwijs uitgevoerd?
- Welke rol spelen Passende Perspectieven in de discussie over leerlingen die niveau 1F van de referentieniveaus niet gaan halen?

Data en locaties
woensdag 11 januari 2012 | Hogeschool Windesheim Zwolle
maandag 16 januari 2012 | Regardz Weena Rotterdam

Opbrengsten
Alle opbrengsten treft u hieronder aan: