Pilot rekentoets vo 2013

De afnameperiodes van de rekentoetspilot 2013 zijn bekend gemaakt. De reguliere afnameperiode is van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart (10 werkdagen), de herkansingsperiode van donderdag 30 mei tot en met woensdag 5 juni (5 werkdagen).

Deelname aan deze pilot is vrijwillig, maar alle vo-scholen worden met enige nadruk uitgenodigd om zich aan te melden voor deze generale repetitie. De pilot is bedoeld voor alle leerlingen die in het schooljaar 2012-2013 in het laatste of voorlaatste examenjaar zitten. Deelname van de laatst genoemde groep leerlingen is voor hen zelf zeer gunstig omdat zij door deelname in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling voor de rekentoets in 2014. Voorwaarde daarvoor is dat ze voor de pilottoets ten minste een vijf hebben behaald. Ook voor de scholen is deelname belangrijk.

Door middel van deze pilot kunnen zij nagaan of hun leerlingen beschikken over voldoende rekenvaardigheden op niveau 2F of 3F. Verder doen zij ervaring op met de gehele techniek, logistiek en organisatie van de planning en afname van de digitale rekentoets vo.

Data en locaties
24 september 2012  -  Abe Lenstra Stadion Heerenveen
26 september 2012  -  Aristo Eindhoven
27 september 2012  -  Aristo Amsterdam
1 oktober 2012  -  Best Western Roosendaal
3 oktober 2012  -  Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht

Opbrengsten
Hieronder treft u alle presentaties aan.