Startconferentie Netwerken VO

Op 1 februari heeft de startconferentie plaatsgevonden waarbij alle deelnemers, de adviseurs van het Steunpunt taal en rekenen vo en de begeleiders van de drie landelijke pedagogische centra aanwezig zijn geweest. Na de startconferentie zullen in 2011 nog twee bijeenkomsten per netwerk worden georganiseerd. Zij zijn verdeeld over drie regio's: noord, midden en zuid. Er komen per regio vier netwerken:
• een netwerk taal vmbo ;
• een netwerk taal havo/vwo;
• een netwerk rekenen vmbo;
• netwerk rekenen havo/vwo.  
 
Ervaren taal- en rekenexperts van APS, CPS en de KPC Groep zullen de in totaal twaalf netwerken begeleiden. De deelnemers kunnen zelf onderwerpen aandragen voor de bijeenkomsten. Er kan op schoolspecifieke situaties worden ingegaan als die voor de andere betrokkenen ook van belang zijn. 

Datum

1 februari 2011