Taal is cruciaal: de verbinding centraal!

Het Steunpunt taal en rekenen mbo en de herontwerpschool organiseren samen met de MBO Taalcoach Academie (ITTA), het Netwerk Taal (SLO) en het Platform Taal in mbo (CINOP) een landelijke taaldag op 12 maart 2010 ‘Taal is cruciaal: de verbinding centraal!'

Op deze dag gaat het om de verbinding tussen managers, beleidsmedewerkers, taalcoaches en docenten in het mbo.

In het plenaire ochtenddeel staan de volgende onderwerpen op het programma:
De opening wordt verzorgd door Kees van der Zwaard, theaterman in hart en nieren, die op een open en kritische wijze de thematiek van de dag zal neerzetten.

Folkert Kuiken, Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam zal ons meenemen in de achtergronden van taalontwikkelingsproblemen:
Staatssecretaris Van Bijsterveldt neemt het eerste exemplaar van het protocol dyslexie mbo in ontvangst. Zij zal van de gelegenheid gebruik maken allen toe te spreken over de intensivering van het taalonderwijs in het mbo. Hierna starten de 3 ronden workshops rondom het implementatieplan waarvoor u zich dient in te schrijven.

Locatie

Hotel van der Valk Hotel Nootdorp