Werkconferentie Examineren taal en rekenen

Komende jaren zullen de mbo-instellingen zich moeten opmaken voor de invoering van centraal ontwikkelde examens Nederlands en rekenen en instellingsexamens voor de onderdelen die (nog) niet centraal geëxamineerd worden. Vanaf 2013/2014 zal deze examinering meetellen voor diplomering op niveau 4. Dit vraagt de nodige voorbereiding van de mbo-instellingen. Niet alleen onderwijsinhoudelijk maar ook qua logistiek en ICT. Daarom organiseren het College voor Examens, het Steunpunt taal en rekenen mbo en de MBO Raad in samenwerking met de Herontwerpschool en saMBO~ICT twee keer de conferentie: Examens Nederlands en rekenen mbo.
 
Regio Noord - Midden
8 juni 2010
Hogeschool Domstad Utrecht

Regio Zuid
17 juni 2010
Aristo Accomodaties Eindhoven