Taal is cruciaal III

Het procesmanagement MBO 2010 heeft het initiatief genomen tot het project Taalontwikkeling in het mbo. Het project wordt door het ITTA uitgevoerd.
De tweede tranche van dit project nadert alweer het einde en wordt middels een conferentie  afgesloten. De conferentie vond plaats op vrijdag 13 maart 2009 en ging over examinering, didactisering en positionering van Nederlands in competentiegericht onderwijs.