Flitsbijeenkomst Taal & Rekenen in het mbo

Op 22 december stuurde de staatssecretaris een brief waarin ze aangaf wat zij een acceptabel reken- en taalniveau voor mbo-deelnemers vindt. Deze norm is vanaf het moment dat de brief werd verstuurd maatgevend. Bij het Steunpunt Taal en Rekenen mbo kwamen er echter veel vragen over de uitwerkingen van de brief binnen. Dat was de reden dat het steunpunt drie flitsbijeenkomsten organiseerde. De eerste was op 10 februari in Meppel. Hieronder vindt u de presentaties.