Flitsbijeenkomst Taal & Rekenen mbo: Digitale Veldraadpleging

Het Steunpunt taal & rekenen mbo organiseerde op 18 juni weer een informatieve flitsbijeenkomst. De aanleiding was de veldraadpleging over het prototype centraal ontwikkeld examen taal en rekenen voor niveau 4.

Op de flitsbijeenkomst gaf de CEVO een toelichting op het prototype en de veldraadpleging. Bovendien waren medewerkers van het ministerie van OCW en Cito aanwezig zijn om de meest recente informatie te geven over relevante beleidsontwikkelingen en de diagnostische toetsing taal en rekenen.