Flitsbijeenkomst Taal en Rekenen mbo

Onlangs heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer geïnformeerd over de definitieve inhoud van het referentiekader taal en rekenen en de koppeling van niveaus aan de verschillende onderwijssoorten. Eerder stuurde ze het Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo naar de Tweede Kamer. We kunnen ons voorstellen dat u over het referentiekader of het Uitvoeringsplan vragen heeft. Die kunt u stellen tijdens de flitsbijeenkomst van 20 november.

Onderwerpen

  • het implementatieplan taal en rekenen: wat moet, wat kan, hoe zou het kunnen?
  • doorlopende leerlijn taal en rekenen vmbo-mbo-hbo: beleid en praktijk, wat gebeurt er in het vo/vmbo aan intensivering van taal en rekenen?

Datum

20 november 2009