Het is de tijd van bibliotheken

8 mei 2014 | Utrecht

Uitnodiging congres ‘Het is de tijd van bibliotheken’
bibliotheek en laaggeletterdheid: hoe haal ik eruit wat erin zit?

Het Steunpunt volwasseneneducatie en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken organiseren op donderdag 8 mei een bijeenkomst met als doel bibliotheken hun kracht en positie optimaal te laten benutten in het licht van de actuele ontwikkelingen rond volwasseneneducatie en laaggeletterdheid: 
        
- de 3D –decentralisaties bij gemeenten, 
        
- de voorgenomen wetswijzigingen zoals:
              -gefaseerde opheffing van de verplichte besteding van het          
               educatiebudget bij ROC’s,

              -grotere beleidsvrijheid gemeenten op diverse gebieden,
              -verdeling van het educatiebudget naar arbeidsmarktregio’s,
 
Basisvaardigheden taal en rekenen zijn noodzakelijk voor iedereen, en houden verband met verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Zodoende is dit bij uitstek een invalshoek om uw positie in uw werkgebied te versterken. U werkt als bibliotheek natuurlijk al samen met uw gemeente(n) en met andere partners, maar bent u voldoende voorbereid op de kansen die deze nieuwe ontwikkelingen bieden? Wat kunt u nog meer inzetten om uw positie als bibliotheek in de komende jaren te versterken?

U wordt uitgedaagd en gevoed om uw organisatie te vanuit het perspectief van de gemeente te verkennen, uw aanbod te bepalen en te presenteren. Wij nodigen u uit om proactief uw positie te bepalen en te benutten.

Graag zien we u op 8 mei om 09.30 uur bij Zaalverhuur 7 aan de Boothstraat 7 te Utrecht. Het programma vindt u hieronder.


Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan via deze link!

Programma
  9:30     Inloop
10:00     Opening door dagvoorzitter Niels van der Schaaff (de Muizenkoning)
10:10     Nu en in de toekomst: de actuele ontwikkelingen
10:30     'Dit ben ik, dit kan ik bieden en dit wil ik!' Een workshop pitchen
              door Niels van der Schaaff (de Muizenkoning) en Klaas Jan Mollema
              (Haagse Hogeschool)

12:00     lunch     
12:45     1e workshopronde
13:45     pauze    
14:00     2e workshopronde
15:00     Opbrengsten
15:30     Netwerkborrel
16:00     Einde

U neemt deel aan twee middagworkshops. Op uw badge staat bij welke workshop u het eerst wordt verwacht.

Workshops:
·        
Intern:  Werken met het Businessmodel Canvas
             – Marco Streefkerk (kenniscentrum digitaal erfgoed DEN)

·        
Extern: Workshop Gewoon doen! Samenwerking vormgeven vanuit kracht
              eigen bibliotheek
 – Irmgard Bomers (Werken in Netwerken)